top of page

Vestamate 2.0 on julkaistu!

Kesän päättäjäisiksi Vestamaten uusin versio on tullut uunista ulos. Uudessa Vestamaten versiossa olemme keskittyneet erityisesti järjestelmäintegraatioihin, mikä on ollut myös asiakaskunnalta tullut selkeä kehitystoive. Vestamate ottaa jatkossa vastaan ulkoisten kirjanpitojärjesetelmien tuottamaa tulos- ja tasedataa, johon perustuen ennuste voidaan laatia. Pitkän tähtäimen rahoitus- ja kassavirtasuunnitelmat, kannattavuuslaskelmat ja arvonmääritykset generoituvat täten entistäkin nopeammin. Lähiaikoina integraatiota on tarkoitus syventää vielä entisestään.

Muilta osin olemme edelleen kehittäneet Vestamaten laskennan monipuolisuutta. Esimerkiksi tulosennusteen laadinnassa käyttäjällä aiempaa huomattavasti enemmän vaihtoehtoja ja laskentaa nopeuttavia ominaisuuksia. Yksi pääkehityskohteemme oli myös käyttöliittymän parantaminen ja räätälöitävyys. Käyttäjän on mahdollista rakentaa yksilöllisempi käyttökokemus Vestamatella.

Tutustu sinäkin uudistuneeseen Vestamateen!


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Tunnisteita ei vielä ole.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page